logo

Electrolux / POSM Design

POSM เครื่องปั่นอเนกประสงค์ Master 9  สำหรับวางบน Shelf แนะนำสินค้า ของ Electrolux ที่มีสไตล์ Scandinavian โดยออกแบบ Icon ที่เรียบง่าย และการจัดวางภาพ  ให้เกิดเป็น Living Moment เพื่อสร้างอารมณ์ร่วมกับ Consumer และสื่อสารฟังก์ชั่นของ Product ได้อย่างชัดเจน