logo

Denosh Keyvisual

แม้ชีวิตจะเร่งรีบแค่ไหนคุณก็สามารถเลือกสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ให้กับตัวเองได้ พกสะดวกเหมาะกับไลฟ์สไตล์ชีวิตที่เป็นอยู่ จึงเป็นที่มาของ Concept " รีบนาทีนี้...อิ่มดีดี ด้วยดีนอช" ด้วยตัวแพจเกจที่เป็นถั่วเหลืองพุดดิ้งจากออแกนิค Key Visual จึงออกแบบเป็นภาพฟาร์มออแกนิคและวางส่วนผสมรอบๆ Packaging และออกแบบ Typography ให้ดูรู้สึกถึงความรวดเร็ว