logo

FWD : Me to We Family FREE ALL

ME TO WE Family Free all เป็นงานที่จัดขึ้นภายใต้งานรักลูก ในนิยามของคำว่าครอบครัว โดยพื้นที่ของงานเราออกแบบโซนต่างๆให้ได้ความรู้สึกเหมือนกับบ้าน เพราะบ้านเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงที่แสดงออกถึงความเป็นครอบครัว โดยแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือบริเวณภายในบ้าน ออกแบบลายผนังเป็นลายเส้นสีดำ เพื่อให้เด็กๆ ที่มางานได้ปล่อยจิตนาการ ระบายสี และมีช่วงเล่านิทานจาก น้าเฆม ต่อมาเป็นบริเวณหน้าบ้าน ส่วนนี้จะมีกิจกรรมให้ผู้ที่มางานได้ร่วมสนุกกัน โดยออกแบบเป็นลู่วิ่งแข่งขันให้แต่ละครอบครัว วิ่งไปซื้อของภายในเวลาที่กำหนด เเละครอบครัวไหนเหลือเงินให้น้อยที่สุด ทำเวลาได้ดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะ