logo

MK Express @Donmuang Airport / Menu board design

Menu board design ที่ MK Express สาขาสนามบินดอนเมือง ด้วยความพิเศษที่สาขานี้จะมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ การออกแบบเลยเน้นเรื่องความเข้าใจง่ายเป็นหลัก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่ง เมนูต่างๆเป็นเมนูที่รับประทานง่ายและทำได้อย่างรวดเร็ว รูปอาหารเราจัดแสงในการถ่ายให้ดูน่ากินที่สุด และความถูกต้องของอาหารจำนวนชิ้นต้องมีความใกล้เคียงกับของจริงที่ลูกค้าจะได้รับ