logo

Soffell New Product Premium gift

แพ็กเกจสินค้าฟรีเมี่ยนงานเปิดตัว ซอฟเฟล โลชั่นทากันยุง : กลิ่นตะไคร้หอม ที่มีส่วนประกอบจากตะไคร้หอม ธรรมชาติ ที่สามารถป้องกัน, ปกป้อง และ ไล่ยุงรวมถึงแมลงได้ นอกจากนี้ยังมี มอยซ์เจอไรเซอร์ที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นอีกด้วย Concept Natural เพื่อสื่อถึงส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติของสินค้าสูตรใหม่นี้ แพ็กเกจจึงเน้นความเป็นธรรมชาติตั้งแต่กล่อง ที่ทำจากไม้ ด้านในเปิดมาจะพบตัวสินค้าที่มีใบตระไคร้หอมรองอยู่เพื่อบอกถึงส่วนผสมหลักของสูตรนี้ และมีการ์ด พิมพ์ลายใบตะไคร้หอมอีกด้วย