logo

Preaw / Key Visual Design

Key Visual เพื่อประชาสัมพันธ์กาแฟเพรียว ที่ทยอยปล่อยโฉมใหม่ออกสู่ตลาดครบในช่วง Summer พร้อมมีของ Premium เป็นกระบอก Shake โดยมีคุณ ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ เป็น Presenter ที่จะทำให้กาแฟเพรียวที่สามารถชงเย็นได้ เข้ามาช่วยเปลี่ยนหน้าร้อนให้กลายเป็นเย็นสดชื่นได้