logo

L'OREAL : Catalog

Catalog น้ำยาย้อมผมสำหรับ L'OREAL ออกแบบให้เห็นถึง Life Style กับสีผมนั้นๆ ด้วยองศ์ประกอบของแต่ละภาพ เช่น นางแบบ สถานที่ เสื้อผ้านางแบบ และทรงผม เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นภาพและตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น