logo

Calantha : Key Visual

ด้วยตัวสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ ออแกนิค โดยแนวคิดในการออกแบบเราสื่อไปในทิศทางของแฟชั่น ศิลปะ ความสวยงามด้วยสีสันต่างๆ และให้ความรู้สึกเข้มข้นด้วยสารสกัดที่มาจากธรรมชาติแท้ๆ