logo

TMB : Annual Report 2017

ธนาคารทหารไทยได้มุ่งมั่นคิดค้นและลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมๆ ให้ดีขึ้น นำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งยังช่วยพัฒนามาตรฐานวงการธนาคารไทย ด้วยการท้าทายตัวเองอยู่เสมอ และยังคงตั้งคำถามอยู่ตลอดว่า สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ สามารถทำให้ดีขึ้นได้หรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ยุคที่ดิจิตอลเทคโนโลยมีบทบาทมากขึ้น ยิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คำตอบในวันนี้ อาจไม่ดีพอสำหรับวันพรุ่งนี้ เป็นที่มาของรายงานประจำปี 2017 ของธนาคารทหารไทยเล่มนี้ ภายใต้แนวความคิด “There ‘s Always A BETTER ANSWER”