logo

NEXCARE : OIL REMOVE SHEET

Nexcare แผ่นฟิล์มซับหน้ามันบนใบหน้า ด้วย concept idea ที่ใช้งานได้ทุกเวลา จึงเป็นที่มาของแนวคิดภาพกราฟฟิก ‘ฤดูกาล’ ที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ในฤดูกาลใด ก็สามารถหยิบมาใช้ได้