logo

Bla Happy Life Magazine

เราได้มีการปรับเปลี่ยนการออกแบบของ นิตยสารที่ชื่อ HappyLife ของทางกรุงเทพประกันชีวิต ที่จะจัดส่งทุกรายไตรมาสให้กับลูกค้า โดยเราปรับให้ดูทันสมัย ทั้งเนื้อหาและการออกแบบ โดยมุ่งเน้นไปในทาง Lifestyle ความสุขของลูกค้ามากขึ้น