logo

NOIR / Brand Identity & Packaging Design

NOIR เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้ชายที่ตั้งใจสือสารถึงเสน่ห์และแรงปรารถนาที่หลบซ่อนอยู่ภายในมนุษย์ ด้วยการเลือกใช้บรรยากาศของภาพยนตร์ประเภท film-noir มาเป็นแรงบันดาลใจ ออกมาเป็น และเส้นแสงนีออนในความมืด ที่ดัดเป็นรูปร่างต่างๆ ให้เป็นภาพที่สื่อความหมายแฝงนัยยะตั้งแต่ตัวโลโก้เป็นเส้นแสงนีออนคำว่า “NOIR” ที่ส่องสว่างในฝั่ง negative เพื่อสื่อความหมายถึงการเปิดเผยอีกด้านของมนุษย์ และยังสามารถจินตนาการต่อเป็นภาพกริยาท่าทางต่างๆ ได้

ในส่วนของบรรจุภัณฑ์แบบกล่องบรรจุ 3 ซอง ออกแบบให้ภายนอกมีลักษณะคล้ายกล่องบุหรี่ที่ออกแบบให้เรียบง่าย มีกิมมิกเป็นการสกรีนสีฟลูออเรสเซนต์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดู เรียบเท่ มีเสน่ห์ ลึกลับดูน่าค้นหา แต่รักสนุก เพื่อการหยิบใช้ง่าย ไม่ขัดเขิน ทั้งนี้ยังแฝงความขี้เล่น ด้วยการแอบซ่อนซองด้านในที่มีภาพลายเส้นนีออนสีสดบนพื้นดำที่สื่อความหมายแฝง